RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.04.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Nowe zarządzenie

Zarządzenia Dyrektora

Zarządzenie nr 1/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 10.09.2014r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 2 im. Jana Brzechwy w dniu 15.09.2014r.

Zarządzenie nr 2/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 29.09.2014r. w sprawie zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015

Zarządzenie nr 3/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 29.09.2014r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w dniu 07.10.2014r.

Zarządzenie nr 4/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 13.10.2014r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej - Język Polski

Zarządzenie nr 5/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 13.10.2014r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej - Przyroda

Zarządzenie nr 6/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 13.10.2014r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej - Język Angielski

Zarządzenie nr 7/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 13.10.2014r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej - Matematyka

Zarządzenie nr 8/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 15.10.2014r. w sprawie zmiany składu Szkolnej Komisji Konkursowej - Język Angielski

Zarządzenie nr 9/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 27.10.2014r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej - Konkurs Matematyczny

Zarządzenie nr 10/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 29.10.2014r. w sprawie określenia dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie nr 11/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 12.11.2014r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 2 im. Jana Brzechwy w dniu 19.11.2014r.

Zarządzenie nr 12/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 26.11.2014r. w sprawie powołania Szkolnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu historycznego

Zarządzenie nr 13/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 3.12.2014r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w dniu 11.12.2014r.

Zarządzenie nr 14/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 3.12.2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów, sprzętu i pomocy dydaktycznych zaliczających się do ogólnego majątku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie.

Zarządzenie nr 15/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 15.12.2014r. w sprawie zmiany treści Zarządzenia nr 2/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 26.09.2014r. w sprawie ustalenia pozostałego dodatkowego dnia wolnego - 17 grudnia br. od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015

Zarządzenie nr 16/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 15.12.2014r. w sprawie zapoznania pracowników szkoły z Procedurami reagowania w sytuacjach kryzysowych w Szkole Podstawowoej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie.

Zarządzenie nr 17/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 18.12.2014r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 2 im. Jana Brzechwy w dniu 29.12.2014r.

Zarządzenie nr 18/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 29.12.2014r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 2 im. Jana Brzechwy w dniu 07.01.2015r.

Zarządzenie nr 19/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 16.01.2015r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w dniu 20.01.2015r.

Zarządzenie nr 20/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 23.01.2015r. w sprawie przyznawania dotacji do form wypoczynku i rekreacji uczniów Szkoły Podstaowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie.

Zarządzenie nr 21/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 27.01.2015r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 2 im. Jana Brzechwy w dniu 03.02.2015r.

Zarządzenie nr 22/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 02.02.2015r. w sprawie zapoznania osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych w Szkole Podstaowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z nowym Regulaminem przyznawania pożyczek na wybrane cele mieszaniowe z Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół, przedszkoli i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin.

Zarządzenie nr 23/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 06.02.2015r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 2 im. Jana Brzechwy w dniu 12.02.2015r.

Zarządzenie nr 24/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 03.03.2015r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 2 im. Jana Brzechwy w dniu 10.03.2015r.

Zarządzenie nr 25/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 18.03.2015r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 2 im. Jana Brzechwy w dniu 26.03.2015r.

Zarządzenie nr 26/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 19.03.2015r. w sprawie powołanie Szkolngo Zespołu Egzaminacyjnego i Zespołów Nadzorujących do przeprowadzenia Ogólnopolskiego Sprawdzianu uczniów klas szóstych szkół podstawowych.

Zarządzenie nr 26/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 19.03.2015r. w sprawie oddelegowania nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie do prac w Zespole Nadzorującym przebieg Egzaminu Gimnazjalnego.

Zarządzenie nr 28/14/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie z dnia 08.04.2015r. w sprawie powołanie Komisji Rekrutacyjnej w celu przyjęcia kandydatów spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie w roku szkolnym 2015/2016.Opublikował: Mieszko Langowski
Publikacja dnia: 13.04.2015
Podpisał: Mieszko Langowski
Dokument z dnia: 20.10.2014
Dokument oglądany razy: 1 354